Siste nytt

Budsjett, økonomi og byggeprogram for Osane idrettshall opp i kommunstyret

talerstol i bystyresalen i Ålesund - Klikk for stort bilete Peder Pttp Dybvik Torsdag 25. november er det kommunestyremøtet. På agendaen til møtet står blant anna innbyggarinitiativ om Haram ut av Ålesund, budsjett og økonomiplan og framdrift sørsidebygget.  Møtet er ope for publikum men kan og følgast via Kommune-TV eller direktestrøyming på Facebook. Møtet startar kl. 14.00. 

Dette er blant sakene på sakslista for dagens møte: 

 • Innbyggarforslag - Haram ut av Ålesund
 • Skolestruktur Lepsøy, Haramsøy og Flemsøya - Rapport arbeidsgruppe
 • Budsjettkontroll pr. august 2021 og budsjettrevisjon 3-2021
 • Den Trondhjemske postvei - økonomisk støtte til planfri kryssing av E39
 • Osane Idrettshall - Byggeprogram
 • Vedrørande tilskot til Aalesund Museum
 • Økonomiplan 2022 - 2025 Møre og Romsdal 110-sentral KF
 • Økonomiplan 2022 - 2025 Ålesund brannvesen KF
 • Budsjett 2022, Økonomi- og handlingsplan 2022-2025
 • Vidare arbeid med kvalitetsreforma "Leve hele livet"
 • Retningsliner for tildeling av tilskot til lag og organisasjonar innan helse- og velferdsområdet
 • Forskrift om forbud om bruk av fyrverkeri
 • Framdrift Sørsidebygget - konsept
 • Arbeidsmiljøutvalet - endring på grunn av ny kommunelov
 • Kommunedirektøren sitt mandat i tilsetjingssaker
 • Endring av selskapsavtale for nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentraler IKS

Sjå møtet på Kommune-TV og finn sakspapir

Du kan følge møtet via Kommune-TV eller sjå direktestrømming på Facbooksida vår.  Alle møtedokumenta ligg tilgjengeleg i Møteportalen. 

Til toppen