Siste nytt

Årets siste formannskapsmøte

Tysdag 30. november skal Ålesund formannskap sitt siste møte føregå på Harøya. Formannskapet vil få anledning til å prøvekøyre Nordøyvegen før opninga og skal etterpå gjennom ei fyldig sakliste. Du kan sjå møtet direkte på kommunen si facebookside eller i Kommune-TV. Oversiktsfoto av natur og Nordøyvegen i det fjerne - Klikk for stort bilete  

Møtestart er sett til ca. kl. 13.30. Møtet er ope for publikum og blir gjenomført på Sandøyhagen (Harøy skule). Møtet vil bli sendt direkte på kommunen si facebookside og Kommune-TV.

På saklista står dette: 

 • 182/21 Høring - Nye Sandøy vindkraftverk
 • 183/21 Finansrapport pr. 2. tertial 2021
 • 184/21 Budsjettkontroll pr. september 2021
 • 185/21 Heilskapleg ROS-analyse og overordna beredskapsplan - Analyse og planforslag til høyring
 • 186/21 Invitasjon til aksjeteikning i Fjordfast AS
 • 187/21 Høringsuttale - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold 188/21 Orientering om tilsyn av private avløpsanlegg etter kap. 12
 • 189/21 Namn på veg innanfor reguleringsplanen "Ellingsøy, Stokke - Årset - gbnr. 160/150 mfl. -detaljregulering".
 • 190/21 Kommunedelsutvala - søknadar om fritak
 • 191/21 Delegeringsreglement for Ålesund kommune - politisk del. Revidering 
 • 192/21 Oppfølging av oversendelsesforslag - evaluering av politisk modell
 • 193/21 Brattvåg Bustadstiftelse - søknad om fritak for eigedomsskatt etter Eigedomsskattelovas §7a.
 • 194/21 Søknad om fritak etter eigedomsskattelova §7b 195/21 Delegerte saker

Sjå møte på Kommune-TV

Du kan sjå sakspapir til møtet i vår Møteportal.

Til toppen