Årets byggeskikkpris til Sjøholt folkehøgskole

Årets byggeskikkpris til Sjøholt folkehøgskole

Eit bygg det er lagt vekt på lågt energiforbruk, høg materialkvalitet, og lang levetid. Vi gratulerer!

Oversiktsfoto av Sjøholt folkehøgskole - Klikk for stort bilete

Eit einstemmig Planutvalg vedtok i sitt møte tysdag 18. oktober 2022 å tildele årets byggeskikkpris til Sjøholt Folkehøgskole for den grundige og respektfulle rehabiliteringa av husmorskulen på Sjøholt frå 1940.

Det er lagt ned eit stort arbeid for å oppfylle krava til isolering, ventilasjon og varmegjennvinning i eit moderne bygg - samstundes som ein har tatt vare på kvalitetar og det arkitektoniske uttrykket ved det gamle bygget.  

Her er både matsal og internatskjøkken i tillegg til gymsal, vaskekjeller, aktivitetsrom, kontorfløy og fleire stover. Den gamle festsalen er bevart med sine store og karakterisktiske Peson-maleri malt direkte på veggane. Dei to nye moderne  internatbygga harmonerer godt med det gamle bygget og tilbyr plass til 88 elevar. Med dei tolv elevromma i hovedbygget kan skulen no ta imot 100 elevar. Her har eigar lagt vekt på lågt energiforbruk, høg materialkvalitet, og lang levetid.

Vi gratulerer Sjøholt folkehøgskole med byggeskikksprisen!

Til toppen