Siste nytt

Seint fredag kveld, 20. mars, fekk Ålesund kommune svar på at ytterlegare to personar er smitta av koronavirus. Det er no totalt elleve personar som er smitta i Ålesund kommune.

Fredag 20. mars innførte Ålesund kommune nye karanteneregler som gjelder frem til 27. mars. De nye reglene gjør det enklere for folk å bevege seg mellom kommunene og har tydeligere unntak for personell som arbeider innen for eksempel vare- og passasjertransport. 

Fredag 20. mars kom resultata frå prøven som viser at ein ny person er smitta av koronavirus. Personen har vore i utlandet.

Har du bakgrunn eller praksis innafor landbruk med husdyr? Meld deg om du kan være tilgjengeleg for oppdrag som avløysar for sjuke bønder.

The North West «International SDG Conference» vert utsett til 30. september. Konferansen skulle haldast i Ålesund i april. 

Informasjon som gjelder permitteringer/oppsigelser. NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

 

Ålesund kommune har i samråd med fleire kjøpesenter, Bypatrioten, og Ålesund sentrumsforening bestemt å ikkje stenge kjøpesentra. 

  
Faktura som er sendt ut og som gjeld opphald for mars månad, skal betalast som normalt. Perioden blir anten godskriven eller betalt tilbake. Ålesund kommune vil ikkje ta betalt for tenester i kommunale barnehagar og SFO så lenge tilbodet er stengt. Skoler, SFO og barnehagar i Ålesund blei stengt frå fredag 13. mars.

For første gang i historia ha Ålesund kommune gjennomført eit formannskapsmøte på Skype. Berre ordførar og administrasjon var fysisk tilstades i formannskapssalen under møtet tirsdag 17.mars.

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

Til toppen