Viktig informasjon om korona

Siste nytt

Formannskapet har i dag fritatt fire politikarar frå dei politiske verva dei har.

Ålesund formannskap rår kommunestyret å dekke ein tredel, inntil 82.000 kroner, til utarbeiding av trafikkanalyse for Borgundfjordtunnelen.

Ålesund kommune har ein krevjande økonomisk situasjon, sa rådmann Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet 3. mars.

Formannskapet har møte frå kl. 09.30 tirsdag 3. mars. Sjå møtet direkte på web-tv. 

Husbanken har lansert ein ny ordning for å søke bustønad.

Ålesund kommune kan gi tilskot til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse - og sosialrettede oppgåver mot innbyggarane i Ålesund kommune. Ny søknadsfrist er 24. april.

Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.

 

Har du sendt søknad om byggeløyve til Ålesund kommune? Ei fast gruppe samansett av  byggesaksbehandlarar går no gjennom innkomne søknader to gongar i veka for å sikre lik saksbehandling.

 

Kystdirektøren har måndag 3. februar lagt fram ei utgreiing om ny framtidig organisering av Kystverket.  – Dette er ein fagleg svært solid utgreiing som vil gi samfunnet meir Kystverk for mindre pengar, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

  
Helge Veum (44) stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, er av Kongen i statsråd i dag personleg oppnemnd til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2020 – 2023.

Til toppen