Siste nytt

Siste nytt

Vatn i fokus

Vatn er den viktigaste ressursen på jordkloden. Når drikkevatnet vert forureina får det enorme konsekvensar. Onsdag var filmen om vasskandalen i Flint USA vist på Løvenvold kino som opptakt til Verdens vanndag den 22. mars. 

FN-analysen er klar

FN har analysert Ålesundregionen og kor smart og berekraftig vi er. Analysen er eit godt utgangspunkt for å sjå kva tema vi skal arbeide vidare med. Arbeidet vil vere både politisk og administrativt og vere ein moglegheit for næringslivet til å utvikle konkrete og berekraftige businesskonsept.

Signering av første universitetskommuneavtale

NTNU og kommunen signerte 30. januar 2020 ein atvale om samarbeid om smart helse og velferd. Avtalen skal blant anna bygge opp primærhelsetenesten som ein arena for forsking og nyskaping - noko som vil kome innbyggarane til gode.

Fatta målvedtak i kommunestyret

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og    intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.
Til toppen