Siste nytt

Siste nytt

Mål om betre samhandling i helsetenester

Katrin Mork Hove er ny tilsett stipendiat på NTNU som ein del av avtalen med Ålesund universitetskommune. Eit viktig mål med forskinga er å utvikle ny kunnskap om tverrprofesjonell samhandling for pasientar med kreft.  

Sommarjobb i kartlegging

Studentane Jon Åge Giske Andersen og Anna Ulvestad har som sommarjobb å finne ut kor lett – eller vanskeleg, det er å kome seg fram i Ålesund for personar med nedsett funksjonsevne og kor trygt det er å gå eller sykle til skulen.  Sommarjobben er finansiert av Kartverket og til god nytte for kommunen.  

Teknologi gir miljøgevinst for drikkevatnet

Fortsatt reint drikkevatn, mindre sløsing og kontroll på vedlikehald er nokre av måla Smart Water-prosjektet har sett fram til 2023. NTNU og Ålesund kommune presenterte i juni simulering og visuelle, digitale verktøy som viser Brusdalsvatnet og vassforsyninga i området.        

Ålesund i berekraftsmeldinga

Ålesund og arbeidet kommunen gjer for å bidra til å nå FNs berekraftsmål blir lagt merke til. No sist i regjeringa si berekraftsmelding "Mål med meining" som blei lagt fram 23. juni 2021      

Fleire er blitt miljøfyrtårn i Ålesund kommune

Ålesund rådhus, Fagerlia barnehage og Framtidslaben er blitt sertifiserte som miljøfyrtårn. Dette er eit ledd i kommunens arbeid med å bli meir berekraftig.

Ålesund i miljødirektoratets klimapodkast

Miljødirektoratets klimapodkast har tatt for seg arbeidet som skjer med digital tvilling. I podkasten som blei publisert 22. juni 2021 handla det om arbeidet som skjer i Ålesund knytt til Smart Plan og Klimasatsprosjekt.      

Gode tenester også i framtida!

Eit av dei mest kompetente miljøa i Noreg innan omstilling og utvikling i offentleg sektor ser positive muligheiter for Ålesund kommune.  -Som dei fleste andre kommunar må Ålesund  omstille måten vi leverer tenester på i framtida,  seier Rune Holbæk frå  Agenda Kaupang.  

Kommune-Kari har fått sin eigen app!

I Ålesund kommune har vi ein digital medarbeidar som heiter Kommune-Kari. Hittil har du funne henne på nettsida vår, men no kan du i tillegg laste henne ned som app på telefonen din.

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.    

Gode helseleiarar for framtida

Master i helseledelse, inne i sitt første studieår, opplevde stor interesse allereie som flunkande nytt studium. No er søkartala for neste haust klare, og dei syner at utdanninga er eit av NTNU sine aller mest populære masterstudium.    
Til toppen