Nyheter fra Ålesund kommune

Ruskenaksjonen 2019

Skrevet .

Ruskenaksjonen 2019, folk som rydder.

Året Ruskenaksjon vil foregå i uke 18, 19 og 20. Og fra 22. april åpner vi opp for påmeldinger fra velforenigner, borettslag, skoler, idrettslag og andre som vil arrangere aksjoner.

 

Ruskenaksjonen gjennomføres i år i samarbeid mellom Ålesund kommune og Tafjord Kraftvarme AS hvor Bingsa stiller materiell og mannskap til disposisjon for innhenting av rusk og rask fra fellesareal, langs veier og stier, i friområder, langs strandlinjer. Noe av avfallet som blir samlet inn vil gå til materialgjenvinning og det som er igjen blir råvarer til Tafjord Kraftvarme AS sin produksjon av strøm og fjernvarme.


Årets ryddeaksjon vil foregå i uke 18 ( 29. april) , 19 og 20. Alle velforeninger, borettslag, skoler, idrettslag og andre oppfordres til å arrangere ryddedugnad i sine nærområder.

Ruskenaksjonen gjelder ikke privat hageavfall og rydding av loft, kjeller og garasjer. Vi minner om at hageavfall fra husholdnings-abonnenter kan leveres gratis på Bingsa hele året.

Påmelding starter i uke 17

Ønsker du å delta på årets Ruskenaksjon så har vi påmelding i uke 17 og 18. Send en e-post til  for å melde deg/dere på.

Siste frist for påmelding er fredag 3. mai 2019

 

Dette må du huske på:


Lykke til med aksjonen!

-Sammen rydder vi Ålesund