Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ruskenaksjonen 2019

Ruskenaksjonen 2019, folk som rydder.

Året Ruskenaksjon vil foregå i uke 18, 19 og 20. Og fra 22. april åpner vi opp for påmeldinger fra velforenigner, borettslag, skoler, idrettslag og andre som vil arrangere aksjoner.

 

Ruskenaksjonen gjennomføres i år i samarbeid mellom Ålesund kommune og Tafjord Kraftvarme AS hvor Bingsa stiller materiell og mannskap til disposisjon for innhenting av rusk og rask fra fellesareal, langs veier og stier, i friområder, langs strandlinjer. Noe av avfallet som blir samlet inn vil gå til materialgjenvinning og det som er igjen blir råvarer til Tafjord Kraftvarme AS sin produksjon av strøm og fjernvarme.


Årets ryddeaksjon vil foregå i uke 18 ( 29. april) , 19 og 20. Alle velforeninger, borettslag, skoler, idrettslag og andre oppfordres til å arrangere ryddedugnad i sine nærområder.

Ruskenaksjonen gjelder ikke privat hageavfall og rydding av loft, kjeller og garasjer. Vi minner om at hageavfall fra husholdnings-abonnenter kan leveres gratis på Bingsa hele året.

Påmelding starter i uke 17

Ønsker du å delta på årets Ruskenaksjon så har vi påmelding i uke 17 og 18. Send en e-post til  for å melde deg/dere på.

Siste frist for påmelding er fredag 3. mai 2019

 

Dette må du huske på:

  • De som ønsker å delta i oppryddingen kan få utlevert avfallssekker ved ekspedisjonen i Rådhuset, eller på Bingsa avfallsplass.
  • Vi forutsetter at avfallet er satt frem til kjørbar vei.
  • Greiner og kvister er i håndterbar størrelse og samlet i egen dunge.
  • Annet avfall er samlet i sekker. Sekkene må ikke inneholde stein eller metall. Metall legges adskilt.
  • Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta for et renere og triveligere miljø!


Lykke til med aksjonen!

-Sammen rydder vi Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119