Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Informasjon om smittsom lungebetennelse

 shutterstock: foto av noen som får sprøyteDet er meldt om utbrudd av smittsom lungebetennelse  i verftsindustrien i Møre og Romsdal. De som er tilknyttet verftsindustrien blir nå fulgt opp av kommunehelsetjenesten og sykehus og får behandling.

 

Det er i perioden januar til mars 2019 registrert 9 personer som har vært innlagt på sykehus med smittsom lungebetennelse (pneumokokk) . Alle disse har fått behandling og er nå utskrevet friske. I tillegg er det 6 ubekreftede tilfeller som kan ha tilknytning til utbruddet. Kartleggingen viser at det er en kombinasjon av utenlandske og norske arbeidere. De er ansatt i ulike selskaper i VARD og hos underleverandører/innleide.


Vaksinasjon pågår

Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Vestnes har anbefalt vaksinering av de ansatte. Vard tilbyr slik vaksine og kommunehelsetjeneste, Folkehelseinstituttet, smittevernleger ved Ålesund og Molde sykehus, Arbeidstilsynet og VARD samarbeider om den videre håndteringen av situasjonen.

Hva bør du gjøre om du har symptomer?

Ta kontakt med din fastlege nær der du bor, eller din lokale legevakt om du har symptomer som luftveisplager, feber, kreppsverk etc. Der vil du få mer informasjon og eventuelt få tilbud om behandling. Jobber du i verftsindustrien vil du som ansatt få tilbud om vaksine. Du slipper å betale for vaksinen, dette blir dekt av arbeidsgiver.

 

Hva er lungebetennelse (phneumokokksykdom)?

Pneumokokksykdom skyldes en bakterie som vanligvis gir mindre alvorlig sykdom som mellomørebetennelse og bihulebetennelse. I noen tilfeller kan imidlertid bakterien gi alvorlig sykdom som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning (sepsis).

Bakterien er vanlig i nese og svelg hos friske personer, særlig hos barn. Den smitter fra person til person gjennom nærdråpesmitte. Alvorlig sykdom er vanligst hos barn og eldre og hos personer med redusert immunforsvar på grunn av andre sykdommer eller medisinsk behandling. Yrkesutøvere med økt risiko for pneumokokksykdom er sveisere og laboratoriepersonell.g det er viktig å kontakte lege ved stigende feber og andre symptomer på luftveisinfeksjon.

Pneumokokksykdom behandles med antibiotika og det er viktig å kontakte lege ved stigende feber og andre symptomer på luftveisinfeksjon.

 

Vaksinasjon i den generelle befolkningen


Det er per i dag grunnlag for å gi spesielle smitteverntiltak for den generelle befolkningen. Folkehelseinstituttet har en stående anbefaling om at personer med underliggende medisinske risikofaktorer i alle aldersgrupper, og alle personer som er 65 år eller eldre, vaksineres mot pneumokokksykdom. Det er ingen endring i disse anbefalingene. Som utgangspunktet anbefales Pneumovax, men enkelte grupper kan i tillegg ha fordel av Prevenar 13. Se også https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ for mer info.

 

Noen råd

  • Har du influensasymptomer (luftveisplager/feber/kroppsverk( skal du ikke gå på arbeid, men kontakte din fastlege. (Fra informasjonsbrosjyre fra VARD).
  • God håndhygiene er viktig
  • Hånddesinfisering er påbudt på arbeidsplasser som er berørte i verftsindustrien
  • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese som beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene.
  • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.

 

Vil du vite mer?

Oppdatert informasjon finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstitutte - www.fhi.no

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119