Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Festivalstøtte til 740 000 kroner

Formannskapet klubbe marit brunstad

Formannskapet innstiller til bystyret å vedta fordeling av 740 000 kroner i festivalstøtte for 2019. De som får mest er Den Norske Matfestival med treårig støtte på 200.000 kroner.

 

Tildeling av festivalstøtte for 2019

Festivalstøtten for 2019 er på 740 000 kroner. Det var kommet inn ni søknader og samlet søknadssum var på 1 155 000. Det ble i 2018 utarbeidet nye retningslinjer for festivalstøtte som ligger til grunn for tildeling av årets festivaltilskudd.

Formannskapet foreslår å fordele festivalstøtten slik:

  • Ålesund improteater med en 4 dagers improteaterfestival i oktober - 50.000 kroner.
  • Den Norske Matfestivalen, 3-årig festivalstøtte tilrås å gi -  200 000 kroner.
  • Ålesund Båtfestival, ettårig støtte, 200 000 kroner.
  • Ålesund Live og Jugendfest ettårig støtte - 100 000 kroner.
  • West Nordic international filmfestival - 145 000 kroner.
  • Ålesund litterære salong - 15 000 kroner.
  • Ålesund seniorfestival - 3-årig støtte på 30.000 kroner.

Det er bystyret som gjør endelig vedtak om fordeling av festivalstøtten i sitt møte 4. april. Det ble også vedtatt et oversendelsesforslag i møtet hvor formannskapet ber Ålesund Pride sende en ny søknad om støtte til sitt arrangement. De nye tildelingskravene for festivalstøtte gjør at Ålesund Pride ikke ble tildelt støtte i denne omgang.

 

Nytt medlem og varamedlem til forliksrådet


Det er foreslått at Tore Hals blir nytt medlem i forliksrådet i Ålesund kommune, med Gunnar Leira som varamedlem. Saken skal til behandling i formannskapet også til bystyret. Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om de nye medlemmene.

 

Se møtet i etterkant på web-tv

 

Møtet kan sees i etterkant i vår web-tv løsning. Sakspapirer er tilgjengelig i vår møtemodul og protokollen blir lagt ut på samme plass når den er klar.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119