Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Verdens vanndag

Elena fra Spjelkavik vgs tester temperaturen på sølevannet2,1 milliarder mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann. Ålesund satte fokus vann og viktigheten av det, vi ble derfor med inn på vannlaboratioriet til NTNU og Newtonrommet.

- Akkurat nå har vi gjort tester på skittent vann.

Elena holder opp en dings som kan minne om en temperaturmåler når du er syk med feber. For det er nemlig det, en temperatur- og pH-måler.

Elena og hele kjemiklassen hennes fra Spjelkavik videregående skole var på plass på vannlaboratoriet til NTNU. Der skulle elevene selv få forske på vann og vannkvalitet. Noe som de tidligere bare har lest om i bøker.

Testing av E.coli bakterien som finnes i vannet

De testet pH-verdien, temperatur, fjernet partiklene og E.coli bakterier. Alt for å gjøre det så rent som mulig. Men rent nok til å drikke var det ikke. For rensing av vannet vårt - er en prosess.

- Dette er jo veldig interessant. Vann er viktig og i flere land kan man ikke drikke vannet, slik som vi gjør fra springen. Flere har kanskje ikke økonomi til å kjøpe vann og det er derfor viktig at vi må finne billige metoder som kan rense vannet.

Initiativ fra vannavdelinga i kommunen

Sammen med NTNU har vann, avløp og renovasjon utarbeidet et opplegg og en konkurranse hvor elevene fra kommunens videregående skoler kan få bryne seg på ulike løsninger for å rense vann.

- Dette gjør vi for å vekke interessen for realfag og for at elevene skal skjønne utfordringene verden står overfor. Mange lever uten rent vann og da håper vi at elevene får gnisten til å arbeide med vann senere i livet, forteller Razak Seidu. Han er professor i Vann- og miljøteknikk på NTNU.

Vanngjengen fra kommuna og NTNU stiller smilende på bilde

Og det var ikke bare oppe på laben det var høy aktivitet. Nede hos Bjørn Endre Helgesen på Newtonrommet sto klasse 5C fra Hatlane skole klar i sine labfrakker og blå hansker.

Engasjerende læring

Elevene fra Hatlane skole fikk se i mikroskopet etter organismer som lever i vannet

- Oj! Dette må være et sånt trompetdyr, utbryter en av 5.klassingene inne på Newtonrommet.

De unge forskerne lar mikroskopet vandre på tur. Hos Bjørn Endre har de fått gjøre ulike forsøk som å måle pH-verdi, rense sølevann med kaffeefilter og lete etter små organismer som kan leve i litt skittent vann.

De har også fått tips om at hvis de er på fjelltur og har glemt vannflaska hjemme må de aldri drikke av stille vann, men av rennende vann.

Elevene renser sølevann med kaffeefilter

Og Albert i 5C avslutter dagens læring med en viktig tankevekker.

- Det er litt dumt at alle ikke har tilgang på vann. Men vi er veldig heldig vi som bor i Norge og kan drikke verdens beste vann.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119