Nyheter fra Ålesund kommune

Tunnelene blir tryggere med ny teknologi

Skrevet .

Radar i Ellingsøytunnelen Ålesundstunnelene og Godøytunnelen vil nå bli videoovervåket av Vegtrafikksentralen. Slik kan sentralen varsle kjappere ved for eksempel uforutsette hendelser.

Den radarbaserte detekteringsteknologien vil med høy nøyaktighet fortelle Vegtrafikksentralen om for eksempel kjøretøy som har stanset eller om det er en gjenstand i vegbanen. De vil også få varsel om det er fotgjengere i tunnelen, og trafikkoperatørene har muligheten til å skaffe seg rask oversikt ved en brann – uavhengig av siktforholdene.

- Gjennom radarbilder kan vi ved brann eller røykutvikling se hvor kjøretøyet befinner seg og om det går folk i røyken. Vi kan overføre bildene direkte til 110-sentralen, sammen med informasjon om hvor det er folk og kjøretøy, sier Terje Sundfær som er opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvensen Region Midt.

Les mer om dette inne på vegvesenet sin hjemmeside.

Vegtrafikksentralen Region midt