Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Er Ålesund Norges mest attraktive by?

Byen sett fra byrampen nattHar Ålesund kvaliteter som gjør byen en verdig prisvinner i den nasjonale konkurransen «Attraktiv by»? Din stemme og begrunnelse kan bli avgjørende.

– Dette er femte gangen vi leter etter byer og steder der det er godt å bo, arbeide eller bare være på besøk. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hva setter du pris på med Ålesund? 

Attraktiv by-prisen skal honorere by- og stedsutvikling som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Det betyr byer som fremmer bedre miljø, helse og levekår, god arealbruk, miljøvennlig transport og energibruk. Slike byer er gode å bo i, jobbe i, drive næring i og besøke.

Konkurransen ønsker å høre hva innbyggerne mener er gjort for å skape liv og trivsel i byen sin og hva de setter særlig pris på.

Vi oppfordrer innbyggerne i Ålesund til å nominere oss, slik at vi har en mulighet til å delta i konkurransen.

Nominere Ålesund her! 

Du kan også følge konkurransen om Attraktiv by via Facebook.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119