Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Mestringskurs for voksne med ADHD

Logo for ADHD-foreningen

Voksne med ADHD kan nå delta på et mestringskurs i regi av Helse Møre og Romsdal, 29. og 30. april på Kristiansund sykehus. Påmelding med henvisning og innen 12. april.


 

Program  29. april

Kl 0.900 Velkommen - forventninger til kurset
Kl 09.15   Liten strekk ved fysioterapeut Ane K. Megaard
Kl 09.30 Medikamenter ved farmasøyt Ingebjørg S. Rødahl
Kl 10.15   Pause     
Kl 10.30 Hverdagen og livet med ADHD ved sosionom Hannelore Otwiaska og brukerrepresentant Rigmor Dyrnes (inkl. erfaringsutveksling)
Kl 11.30 Lunch
Kl 12.30   Fysisk aktivitet, avspenning og øvelser ved fysioterapeut Ane K. Megaard.
Kl 13.15   Pause
Kl 13.30   Presentasjon av ADHD og Vårres ved Rigmor Dyrnes
Kl 14.30 Slutt

Program  30. april

Kl 09.00 Velkommen og oppsummering fra dag 1 ved Rigmor Dyrnes og Hannelore Otwiaska
Kl 09.15  Diagnose ved psykolog Anita Husby
Kl 10.15  Pause               
Kl 10.30  Introduksjon til dialogcafé:

- Brukerperspektivet – tilrettelegging arbeid/skole/utdanning
- NAV som mulig støtte- og samarbeidspartner inn i en jobb, i jobb og utdanning. Muligheter og begrensninger, v/ Linda Myrset Dønnem, NAV Kristiansund
- Om Individuell Plan v/ Kristin Hatmosø, Kristiansund kommune

Kl 11.30 Lunch
Kl 12.15   Dialogcafé  - grupper
Kl 13.15   Pause med strekk ved fysioterapeut Ane Kvisvik
                Megaard
Kl 13.30   «Rydde tankekaoset» v/ Hannelore Otwiaska                 
Kl 14.30   Evaluering og avslutning

*Med forbehold om endringer i programmet

Påmelding:

Det er nødvendig med henvisning fra lege for å delta på kurset hvis du ikke er under behandling på psykiatrisk poliklinikk.

Henvisningen sendes elektronisk til:

Psykiatrisk poliklinikk, Kristiansund.
Påmeldingsfrist: 12. april 2019
Ved spørsmål om kurset ta kontakt med psyk. poliklinikk, tlf 712 17500, eller Lærings- og mestringssenteret 711 20999

 

docSe kursprogrammet for fullstendig informasjon

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119