Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Positivt driftsresultat for Ålesund i 2018

Foto av ordfører Eva Vinje Aurdal ombord en fiskebåt.

Kommunens driftsresultat ble 55,5 millioner kroner i 2018: – En god nyhet, sier ordfører Eva Vinje Aurdal, som er fornøyd med at kommunen endelig er ute av ROBEK-lista.

 

15. februar ble tallene for kommunen klare og de viser et netto driftsresultat på 55,5 millioner og med et overskudd på 27,5 millioner. Dette er etter korrigering for utgiftene til nye Ålesund som er på 15,3 millioner.  Nå skal regnskapet innom revidering og politisk behandling før regnskapsresultatet blir offisielt.

- Nå leverer vi et overskudd på fjerde året på rad, og det betyr at vi er ute av ROBEK-lista. Det er på sin plass å rette en stor takk til den administrative ledelsen og de ansatte i Ålesund kommune som har hatt tøffe krav til innsparing, samtidig som de jobber med på å bygge nye Ålesund kommune. Dette gir oss et større økonomisk handlingsrom når vi nå skal gå sammen med de andre kommunene i nye Ålesund, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.


Fakta:

  • Netto driftsresultat i 2018 – 40 197 785
  • Netto driftsresultat ekskl. nye Ålesund kommune – 55 536 855 
  • Et regnskapsmessig mindreforbruk på 27,5 mill. kroner i 2018
  • Kommunens driftsinntekter er på 3 674 992 855,97
  • Kommunens lønnsutgifter for 2018 ligger på 1 850 158 310,81
  • Sum overført til investeringsregnskapet for 2018 er på 16 813 238,30
  • Sum avsatt til disposisjonsfond i 2018 er på 13,1 millioner. 
  • I 2018 ble siste del av tidligere års merforbruk betalt ned, en sum på28 819 544,42, noe som fører Ålesund ut av ROBEK-lista, som følge av overskuddet i 2017. 

     

Godt resultat
 

Budsjettkontrollene som ble gjort gjennom 2018 viste seg å stemme og resultatet for 2018 ble som forventet. Dette er et godt resultat, og overskuddet på 27,5 millioner er omtrent like stor størrelse som bufferen som lå inne i budsjettet. Se video med ordfører Eva Vinje Aurdal om regnskapsresultatet.
 
Ordfører Eva Vinje Aurdal trekker frem at samarbeidet i koalisjonen med AP, Krf, SV, MDG og har fungert godt:


- Vi har klart å friskmelde økonomien i Ålesund kommune, samtidig som vi har utvikla enda bedre tjenester til innbyggerne. Vi øker tilskuddet til frivilligheten og vi satser på flere ulike kultur – og miljøtiltak. Vi har starta nytt avlastningstilbud for demente, og styrka både hjemmetjenesten, rus og psykiatri.  Vi har også tilført skolene flere lærerstillinger. Denne satsingen vil vi fortsette med i nye Ålesund, vi vil fortsette å utvikle gode tjenester til alle de som bor i kommunen vår. 
 

Spart til kommende år

De siste årene har kommunen jobbet godt med å øke midlene som blir avsatt til disposisjonsfondet. I 2018 ble hele 13,1 millioner ført over. Dette er også midler som gir kommunen et bedre handlingsrom i årene som kommer. 
 

- Også i år har vi klart å avsette midler til disposisjonsfond. Det er nødvendig for å opprettholde en sunn økonomi framover, avslutter Eva.

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119