Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk tilskudd til integreringsarbeid

Mat og pratVi oppfordrer alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfristen er 17. mars.

Målsettingen med tilskudd er å skape blant annet kulturarrangement, møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

Del A) Støtte til frivillig tiltak i lokalsamfunn og driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

Del B) Støtte til frivillig tiltak som øker mulighet til å delta i samfunn. Det gis blant annet støtte til norsktrening, leksehjelp og informasjonstiltak om lover og regler.

Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrede tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Søk innen 17. mars

pdfLes nøye gjennom vilkårene her før du søker.

Tilskuddsmottaker må også levere årsrapport til kommunen innen 31. januar .2020.

Søk gjennom elektronisk søknadsskjema her.

Lurer du på noe? Send en mail til

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119