Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Dyreklubben driftes videre

dyreklubb1Borgund sokneråd signaliserte i fjor at de ikke hadde kapasitet til å drive Borgund Dyreklubb lenger - da bestemte politikerne seg for en «redningsplan».

I januar overtok Ålesund kommune arbeidsgiveransvaret for Borgund Dyreklubb.

Daglig leder Rebekka Kolvik og leder av styringsgruppa i kommunen, Judith Damm, ser nå frem til et godt samarbeid og flere aktiviteter på gården.

Judith Damm, som er rådgiver i kultur og oppvekst og koordinator for tospråklige lærere i kommunen, har brukt tiden i januar på å gjøre seg kjent med både Rebekka, dyrene, foreldregruppa og hvordan klubben driftes i det daglige.

Flere tilbud og flere målgrupper

Det gode tilbudet som klubben allerede har med barne- og skolebesøk, aktivitetsgrupper på kveldene og dyreklubbsøndager skal videreføres.

- Sammen ønsker vi også å bruke klubben blant andre målgrupper, slik som flyktninger og i norskopplæringen. Og da skal det et enda mer pedagogisk opplegg på plass, sier Judith Damm

I slutten av januar var en klasse fra Voksenopplæringssenter på besøk og hadde aktiv norskopplæring på gården. Elever lærte om dyr, mat, vinter, arbeidshverdagen av Rebekka og ikke minst mange nye ord på norsk. Det kom også fram ønsker om å ta språk- eller arbeidspraksis på Borgund Dyreklubben.

dyreklubb2

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119