Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Sommerjobb i kommunen

ferievikar webVil du bli vår kollega i sommar? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for pasientar og pårørande.

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Det blir fortløpande tilsetting.

Vi trenger deg som sommervikar hos:

Hjemmetjenester midte bydel

Hjemmetjenester ytre bydel

Hjemmetjenester indre bydel

Psykisk helse og rustiltak

Hatlane omsorgssenter

Spjelkavik omsorgssenter

Blindheim omsorgssenter

Skarbøvik sykehjem

Åse sykehjem

Sanitetshjemmet

Aktivisering og velferdstjenester

Bo- og miljøtjenester

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119