Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Oppsigelse av avtaler og mottak av flyktninger

Formannskapet 17.04 web

Formannskapet møtes 29. januar og blant sakene er oppsigelse av interkommunal avtaler, mottak av flyktninger og to søknader om støtte.

Dette er blant sakene til dagens møte:

Oppsigelse av interkommunale avtaler

Dagens Ålesund kommune opphører som selvstendig organisasjon fra 01.01.2020, og det er behov
for at den nye kommunen skal ha ryddige avtaleforhold fra samme dato.

Ålesund har i dag vertskommunesamarbeid innen barnevern, brannvern, IT, Kemneren, Krisesenter, Overgrepsmottak, Legevakt, NAV og PPT med mer. Ålesund er også part i interkommunale samarbeidsavtaler. 

I nye Ålesund har det vært arbeidet med en gjennomgang av alle kommunenes formelle samarbeidsavtaler, og i etterkant av anbefalinger fra en arbeidsgruppe har Fellesnemnda fattet vedtak om hvordan nye Ålesund skal stille seg til videreføring av de ulike interkommunale tjenestene.

Nye Ålesund kommer til å fortsette som vertskommune for en rekke tjenester, og det er viktig at dagens avtaleforhold blir oppløst for at nye skal kunne inngås. Rådmannen innstiller at bystyret vedtar å si opp samtlige interkommunale samarbeidsavtaler der Ålesund kommune er vertskommune med virkning fra 01.01.2020.

Mottak av flyktninger i 2019

Ålesund kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette inntil 45 flyktninger i 2019. Rådmannen foreslår at formannskapet vedtar å bosette de 45 flyktningene og av disse vil tre være mindreårige.

Søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop 2019

NTW skal arrangeres på Sunnmøre i perioden 1. til 5. april i år. Det er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) som er vertskap for NTW i år etter å ha søkt om det. NTW 2019 er delvis finansiert av Innovasjon Norge og delvis av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Ålesund kommune mottok søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop (NTW) 2019, datert 21.12.2018, etter at budsjettet for 2019 ble vedtatt.

Rådmannen beskriver arrangementet som verdifull for regionen og næringslivet. Det er sterk konkurranse om turistene. NTW arrangementet vil være en strategisk viktig del for å bygge opp under kommunens profil og framtidige satsing på reiseliv. Arrangementet vil markedsføre byen og turistnæringen både i inn- og utland.

Rådmannens innstilling er at Ålesund formannskap innvilger søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop 2019 med kroner 200.000,-. Støtten finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Anmodning om økonomisk støtte 

Hjelpegruppa i Ålesund og omegn leier lokaler med kommunen i Keiser Willhelmsgate 2, 2. etasje.
Her har de et lager med klær, sko, sengetøy og et lite matlager.

Hjelpegruppa har åpent lager hvor de deler ut hjelp, de deler ut matkasser før jul og julegaver, og i tillegg bistår de til mye hjelp via Facebooksiden sin. Hjelpegruppa søker nå støtte til å kunne fortsette dette arbeidet og går bredt ut med søknad til både næringslivet og kommunen. Leiesummen er på kr 4.177,- per måned for leie av 120 kvm i 2. etasje i bygget. Rådmannen foreslår at formannskapet innvilger en engangsstøtte pålydende kr. 40.000,- til Hjelpegruppa for Ålesund og omegn. Støtten er foreslått finansiert av formannskapets reservepost.

Følg møtet direkte

 Formannskap webtv

Formannskapets møte blir sendt direkte i vår web-tv løsning. Følg møtet fra kl. 09.30.  Sakspapirer ligger i vår Møtekalender – Formannskapet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119