Nyheter fra Ålesund kommune

Hjelp oss på glatta

Skrevet .

Mann med spade og refleksvestSom grunneier er det viktig at du rydder snø, salter eller strør slik at svigermor og vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Les hvordan her. 

Mannskapet vårt står på for fullt, men vi kan ikke klare dette uten hjelp fra deg.

Det viktigste du kan hjelpe oss med er å sikre fremkommeligheten i gaten din og at du som grunneier måker, freser eller strør fortau og veien som du eier. 

Dette er ditt ansvar

Hjelp oss med å passe på

hjelp oss med å gi oss beskjed

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, legg inn en varsel i vårt meldesystem.

Dersom du ikke har tilgang til pc eller smarttelefon, kan du ringe:

Henvendelser om riks- og fylkesveger rettes til Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.