Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hjelp oss på glatta

Mann med spade og refleksvestSom grunneier er det viktig at du rydder snø, salter eller strør slik at svigermor og vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Les hvordan her. 

Mannskapet vårt står på for fullt, men vi kan ikke klare dette uten hjelp fra deg.

Det viktigste du kan hjelpe oss med er å sikre fremkommeligheten i gaten din og at du som grunneier måker, freser eller strør fortau og veien som du eier. 

Dette er ditt ansvar

  • Har du avkjørsel er det ditt ansvar å fjerne brøytekanten der. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg.
  • Plogen/fresen kommer vanligvis flere ganger på samme strekning. Første gang sikres fremkommelighet, andre gang ryddes det ordenlig. Vent derfor med å måke egen oppkjørsel til gata er brøyta ferdig, da slipper du å gjøre dette flere ganger.
  • Huseiere i sentrumsstrøk må holde fortauet fremkommelig. Har du ikke varmekabler eller lignende, må fortauet brøytes ut mot brøytekanten, samt strøes ved behov (strøplikt). I sentrum skal det sikres at snø og is fra hustakene ikke setter ferdsel i fare. Sett opp avvisere og rydd taket så fort som mulig.
  • Plassering av gjenstander langs vegkanten som kan skade utstyr, brøytemannskap eller andre ved påkjørsel er farlig og ulovlig, og du kan risikere erstatningskrav.
  • Private huseiere kan ha gjort private avtaler, så det kan være flere brøytere i området som ikke har ansvar for gata di.

Hjelp oss med å passe på

  • Bilen din skal ha tilsyn en gang i døgnet. Det kan være vanskelig å se om en snøhaug inneholder en bil eller et annet kjøretøy. Ved mye snø kan det være nødvendig å rydde gata. Da må kjøretøyene flyttes.
  • Fjern vegetasjon på egen grunn som går utover vegen eller fortauet og som hindrer brøyting. Det skal være 4,6 meter under greinene på trær også når det er snø.
  • Hekker, gjerder og lignende må være plassert i tilstrekkelig avstand fra vegen, og skal dimensjoneres for å tåle påkjenninga de blir utsatt for. Skader på installasjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke erstattet.

hjelp oss med å gi oss beskjed

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, legg inn en varsel i vårt meldesystem.

Dersom du ikke har tilgang til pc eller smarttelefon, kan du ringe:

  • Servicetorget på dagtid (hverdager kl 08.00 – 15.45), tlf 70 16 20 00
  • Brøytevakta på kveldstid, tlf 70 16 46 47

Henvendelser om riks- og fylkesveger rettes til Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119