Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Mål radon i huset ditt

Radon. Illustrasjon fra ShutterstockNå er tiden inne for å måle radon. Målesesongen startet 15. oktober og varer til 15. april. Det er forhandlet fram en god avtale med Radonor  om radonmåling for oss som bor i Ålesund.

Alle boligeiere bør måle radon. Alle som leier ut boliger må måle radon i utleieboligene.

Radon øker faren for lungekreft

Det er ønskelig å øke fokus på radon som risikofaktor for lungekreft og motivere innbyggere til å foreta radonmåling. Ålesund kommune ligger litt høyere i antall tilfeller med lungekreft enn gjennomsnittet i fylket og på landsbasis. Det er derfor viktig å kartlegge radonnivå i inneluft og sette i verk nødvendige tiltak dersom målt radonnivå overskrider anbefalte grenser.

Radongass lukter ingenting, for å finne ut om du har radon i huset, må du måle. Kjeller og første etasje er mest utsatt siden gassen kommer fra grunnen.

Enkelt å måle radon

Det er enkelt å måle radon i inneluft. Du trenger ikke å ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det gjør du selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret. Bestill gjerne måleutstyret fra Ålesund kommune sine nettsider for å få rabatterte priser.

Les mer om radon og hvordan bestille måling.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119