Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Fullt hus på Sørsidemøte – over 100 deltok

Møte om sørsida, oversiktfoto over hele salen.

Tirsdag 15. januar inviterte Ålesund kommune til møte om Sørsida i Ålesund sentrum. Over 100 møtte opp for å høre om hva som må til for å komme i gang med utviklinga av området.

 

Hvordan skal området brukes? Kan en trinnvis utbygging være mulig? Bør et utbyggingsselskap i samarbeid mellom det offentlige og private opprettes? Hva kan justeres i planen? Dette var noe av det kommunen ønsket å lufte med inviterte interessenter og eiendomsutviklere på det åpne møtet om sørsida.

- Ålesund sentrum er hjertet i den nye kommunen og for hele regionen. Å utvikle et levende bysentrum er det viktigste suksesskriteriet for den regionen vi ønsker å være i framtida, sa ordfører Eva Vinje Aurdal i sin innledning til møtet.


Tilstede i salen var både politikere, administrasjon fra kommune og fylket, utbyggere, aktører som har aktivitet i området og flere ordførere. Først i møtet orienterte Plan og bygningssjef, Ole Andreas Søvik om status for arbeidet med sørsideplanen og målet for møtet.

- Vi ser at vi trenger noe for å gå videre med sørsida, i tillegg til reguleringsplanen. Vi trenger gjennomføringskraft, og dette er et forsøk på få dette arbeidet videre og få fremdrift, sa Ole.

 

Er løsningen er utbyggingsselskap?

Advokat Geir Frøholm fra Sands Oslo på talerstolen.

Geir Frøholm, advokat fra Sands Oslo orienterte om at det er fire aktuelle utbyggingsmodeller for sørsida. Disse utbyggingsmodellene gir flere alternativ til hvordan et offentlig-privat samarbeid kan fungere.  Det finnes mange gode eksempler på utbyggingsmodeller i Norge som er gjennomført på prosjekter i både Bjørvika, Ensjø og Drammen og Fornebu,  med samarbeid mellom private og kommunen.

Hva er mulig å få til nå?

Arkitekt Jakob Steen Christensen

Det var tema for foredraget til Arkitekt Jakob Steen Christensen fra JaJa arkitekter i København. Han gav noen eksempler på hvilke tanker vi kan se på for å få gjennomført ideer og eventuelle justeringer i planen, slik at den raskt kan bli satt ut i live.  Jaja arkitekter var vinneren av idékonkurransen for sørsida for noen år tilbake siden. Han viste frem muligheter for trinnvis utbygging, med etablering av kulturhavna som første byggetrinn. Jakob hadde også en rekke illustrasjoner som viste muligheter for justering av bygningsmasse, og tilpasning for å innlemme eksisterende bygg i området.

Soridemote 15.01 hele salen arkitekt web- Sørsideplanen er strukturert rundt vannrommene og deres kvaliteter. Noe av det spennende med området rundt kulturtrappene er at de tilgjengelige områdene vil forandre seg med flo og fjøre, sa Jacob.

 


Mange interesserte aktører

Full sal, over 100 møtte opp.

Under diskusjon og spørsmålsrundene var det flere lokale utbyggere og interesserte som tok ordet. Det ble trukket frem viktigheten av et samarbeid mellom private og det offentlige for å få realisert planene som ligger for sørsida, hvor fremdrift i prosjektet ble spesielt trukket frem.

- Det er bare å invitere til videre samarbeid så vil lokale investorer stille opp, sa en av utbyggerne.

Oppfordrer aktører til å ta kontakt

Ordfører Eva Vinje Aurdal avsluttet møtet med å oppfordre aktuelle aktører og investorer til å ta kontakt med administrasjonen i Ålesund for videre samarbeid. Det vil bli et oppfølgingsmøte om kort tid for å komme videre med å realisere planene for sørsida.

- Målet i dag har vært å se på moment for raskt å komme videre med planene. Og det gode oppmøtet viser at vi er på god vei, sa ordfører Eva Vinje Aurdal.

Møtet kan sees i etterkant via Sunnmørspostens streaming.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119