Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bingsa Næring er evaluert

Bingsa Naering web
Høye investeringer, forsinket inntjening og utfordringer med faktureringsrutiner er noen av funnene som PwC legger frem i sin evalueringsrapport.


PricewaterhouseCoopers AS (PwC) har evaluert kommunens avdeling Bingsa Næring og gjort en nærmere vurdering av grunnlaget for den driften som vil inngå i aksjeselskapet Bingsa Gjenvinning AS.


ronny frekhaug red croppa− Rapporten bekrefter at det er riktig å opprette aksjeselskapet. Vi har også fått mange innspill på hva vi kan justere oss på og hva som er utfordringene, sier kommunalsjef Ronny Frekhaug.

 
Rapporten viser at:

  • Høye investeringer, kombinert med at det har tatt tid å øke inntektene tilstrekkelig, er trolig hovedårsaken til svake resultat i 2016 og 2017. Samlet er lønnsomheten til Bingsa Næring i bedring, og en forventer at trenden vil fortsette fremover.
  • Økonomistyringen har blitt bedre gjennom bedre samhandling mellom økonomiavdelingen og Bingsa Næring.
  • Det har vært utfordrende å vurdere lønnsomhet per forretningsområde. Årsaken til det er at det ligger betydelige inntekter/kostnader som ikke er allokert til området det hører hjemme, noe som gjør tallgrunnlaget uegnet for analyse.
  • Mangelfull integrasjon mellom forsystem (vekt) og fakturasystem, samt at rutinene for fakturering og innfordring ikke har vært optimale.
  • Ved reforhandling av avtalene med miljøselskapet ÅRIM bør en søke å gjøre avtalestrukturen enklere.

Rapporten gir også anbefalinger for hvordan eiendeler og forpliktelser kan overføres til aksjeselskapet etter regnskapslovens regler.

Bingsa Næring er en totalleverandør av avfallsløsninger og avfallstjenester til næringsliv og offentlige virksomheter. Aksjeselskapet er nå opprettet, styret har kommet på plass og daglig leder Trond L. Lauritsen starter i begynnelsen av februar.

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119