Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Sjøpromenade i Ålesund

18166 Volsdalsvågen Meierikaia Rapport 181012 Side 13 Bilde 0001Hva med en flytende gang- og sykkelvei som kan koble sammen sentrum og Volsdalen? Her kan du lese om mulighetene. 

Liv Jorunn Seljevoll fra Nordplan og Marianne Rye Beck fra Norconsult presenterte begge ideer til å kunne gjennomføre en gang- og sykkelveg mellom Meierikaia i Ålesund sentrum og Volsdalsvågen ved storhallen. 

- Det viktigste er å få realisert selve gang- og sykkelvegen. Der har vi begge sett på en heilt eller delvis flytende løsning, som gjør at man snarere kan flytte på traseen når det for eksempel skal bygges ut tunneler eller firefeltsveg på E136, forteller Rye Beck.

18166 Volsdalsvågen Meierikaia Rapport 181012 Side 01 Bilde 0001Illustrasjon over området fra mulighetsstudien til Nordplan

I tillegg til å se på mulighetene for en slik løsning, har begge selskapene også sett på hva mer en slik transportåre kan gi til folket.

- Det å kunne legge for eksempel aktiviteter til selve funksjonen vil jo knytte hav og land bedre sammen. Som for eksempel flytende badstu, sjøbad, fjordpaviljong - rett og slett gode opplevelser for både gående og syklende, legger Seljevoll til.

2018 11 27 meierikaia SEKVENSER 3 v3Illustrasjon fra mulighetsstudiet til Norconsult

Det er også anbefalt en gangbru på midten som går over innfartsvegen.

Begge mulighetsstudiene ble presentert for formannskapet 4. desember og det ble utrykt stor begeistring over ideene som vil kunne gjøre sentrum enda mer attraktivt.

Studiene er blitt gjort med støtte fra fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional motor» og kommunen står fritt til å bruke ideene videre.

Vil du ta et videre dypdykk inn i mulighetsstudiene kan du bla i pdfforslaget fra Norconsult og i pdfforslaget til Nordplan.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119