Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal bli bedre til å gjenkjenne symptomer

(Bildetekst: Som en del av prosjektet har USHT gjort innkjøp av ryggsekker med blant annet blodtrykksapparat, stetoskop, apparat for å måle oksygeninnholdet i blodet, temperaturmåler med mer. Disse sekkene skal hjemmetjenesten ta med seg når de reiser ut til pasientene, slik at de kan få utført målinger. Torill Aarskog Skorpen avbildet med sekk)
18 sykepleiere fra nye Ålesund og Molde skal på kurs for å lære å tidlig oppdage sykdom og kunne se om pasienter blir verre. Midlene kommer fra fylkesmannen.

 

27. og 28. november skal 18 sykepleiere fra sykehjem, hjemmetjeneste og legevakt på instruktørkurs. Ørskog, Haram, Skodje, Ålesund og Molde kommune deltar på kurs.

Det er Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (USHT) som har fått midler fra fylkesmannen for å bidra til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten.


Målet med prosjektet er å gi ansatte økt kunnskap når de observerer pasienter og bruk av gode skåringsverktøy slik at de kan oppdage tidlige tegn til sykdom og forverring av tilstanden til pasienten. Verktøyet gir målte verdier en poengskår ut fra hvor mye de avviker fra normalen, summen av poengskåren vil si noe om tilstanden til pasienten og hvordan pleieren skal handle videre. Ansatte vil i tillegg få opplæring i god muntlig kommunikasjon når de skal videreformidle observasjonene til for eksempel legen.
Alle kommunene i nye Ålesund og Molde kommune har fått tilbud om å delta i denne satsingen.


- Ved å arbeide mer strukturert, og ta i bruk skåringsverktøy, vil ansatte kunne ta bedre faglige vurderinger. Vi har hatt god erfaring med slike scoringsverktøy ved Øyeblikkelig hjelp døgnavdeling i Ålesund, sier Torill Aarskog Skorpen ved USHT.


Sykepleierne som har tatt kurset vil holde kurs for sine kolleger, og slik vil kunnskapen spres videre. I kursene får de både teoretisk undervisning i tillegg til praktisk øvelse ved simulering og case trening.


Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet, og det finnes gode oppskrifter å jobbe etter. Pasientsikkerhetsprogrammet.no har satsingsområder som flere virksomheter har begynt å jobbe med for å forbedre pasientsikkerheten. Ett av disse områdene heter «tidlig identifisering av forverret tilstand». Det er anbefalingene i denne tiltakspakken det tas utgangspunkt i, og utviklingssenteret har valgt å bruke kurskonseptet proACT for å gjennomføre satsingen.

- Vi starter i nye Ålesund og Molde, men målet er å nå ut til hele Møre og Romsdal etter hvert. Vi har store ambisjoner, og gleder oss til å ta fatt! sier Skorpen.

Også Høgskolen i Molde gir tilbud om dagskurs, der ansatte kan melde seg på og lære de samme metodene. Via prosjektmidler finansierer USHT deltagelse fra Molde og Kristiansund i høgskolen sin satsing.


- Som følge av samhandlingsformen opplever ansatte at pasienter blir tidligere utskrevet fra sykehus, og det er en økt forventning om at helsepersonell i kommunen skal kunne ivareta pasienter som får en forverring av sykdomstilstanden. Dette medfører et behov for å øke kompetansen i tråd med utviklingen, sier kommunalsjef for helse og velferd i Ålesund kommune, Anne Mette Liavaag.


Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er «utvikling gjennom kunnskap». Helsedirektoratet har gitt USHT et samfunnsoppdrag som består av å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

 

(Bildetekst: Som en del av prosjektet har USHT gjort innkjøp av ryggsekker med blant annet blodtrykksapparat, stetoskop, apparat for å måle oksygeninnholdet i blodet, temperaturmåler med mer. Disse sekkene skal hjemmetjenesten ta med seg når de reiser ut til pasientene, slik at de kan få utført målinger. Torill Aarskog Skorpen avbildet med sekk)

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119