Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes

Ålesund bystyre.  Foto: Marit Brunstad

Torsdag 22. november er det bystyremøte og noen av sakene er piggdekkavgift, barnehagetomt på Ellingsøya og målform for Blindheim barneskole.


Møtet er åpent for publikum og starter kl. 17.00. Dette er blant sakene som skal diskuteres:

Piggdekkavgift

Ålesund kommune har sett på om det er behov for å innføre piggdekkavgift. Siden 2004 har kommunen målt luftkvalitet ved to målestasjoner i sentrum. Målingene av svevestøv viser at det aldri har skjedd at antall dager med overskridelser har vært større enn fastsatt grense.

Kommunen har derfor ikke hatt plikt til å gjennomføre tiltak eller pålegge andre vegholdere, som Statens vegvesen, å sette i verk tiltak for å redusere luftforurensningen. Kommunen har likevel valgt å gjennomføre forebyggende arbeid som økt kosting, spyling og feiing av sentrumsgatene og en del fylkesveier.

Formannskapet behandlet utredningen i deres møte 13. november, og tok stilling til innføring av piggdekkavgift og etablering av flere målestasjoner i kommunen. Formannskapets tilråding til bystyret er å gjøre slikt vedtak som rådmann Liv Stette foreslår. Det er å ikke innføre piggdekkavgift, men i stedet videreføre eksisterende tiltak og samtidig vurdere holdningsskapende kampanjer for å få flere til å gå over til piggfrie dekk.

Barnehagetomt på Ellingsøya

Prodeco AS har på vegne av Trygge Barnehager AS fremmet forslag om detaljregulering for en ny barnehage på Ellingsøy. Det ble varsla oppstart av planen 27. april i år og forslaget ble behandlet i kommunen av Plan- og byggesaksutvalget i august, i høst var planen ute på høring.

Hovedmålet med planen er å regulere det aktuelle området til en offentlig barnehage, hvor det også skal legges til rette for tilkomst og gangveg, fra Røysethaugen, bort til området.

Skole-målform på Blindheim

Den 20. september ble det gjennomført rådgivende folkeavstemming om målform for Blindheim barneskole etter bystyrets enstemmige vedtak 7. juni. Skolen er i dag en av tre skoler i Ålesund som har nynorsk. Resultatet fra folkeavstemminga ble 56,4% for bokmål og 43,3% for nynorsk. Tilrådningen fra rådmannen og fra kultur- og oppvekstutvalget er at bystyret vedtar at målform for Blindheim barneskole endres fra nynorsk til bokmål med virkning fra 1. januar 2019.

Følg møtet på web-tv

Møtet blir direkte overført via vår web-tv løsning. Du kan også se møtet i ettertid.

Saksdokumenter til politiske møter

Du kan se saksdokumenter fra våre politiske møter på vår nettside.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119