Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Samarbeid og medborgerskap

medborgarskap nett

Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 – 20.30.

 

Er du mannen i gata, ein vanleg innbyggar? Arbeider du i det private næringslivet?
Bruker du tenestene til kommunen – barnehage, skole, helse- og omsorgstenester eller anna?
Driv du med frivillig arbeid, er du tilsett, politikar eller samarbeidspartnar?

Invitasjonen går ut til innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte.

Målet med møtet er å innhente konkrete innspel på korleis vi kan utvikle samspelet i den nye kommunen til beste for innbyggarane.

Berre gjennom innspel frå dei som er nærast tenestene, kan vi bygge ein kommune som lukkast med å løyse morgendagens utfordringar.

Nye Ålesund kommune inviterer deg til dialog om samarbeid og medverknad.

Velkommen!

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119