Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Har du en brønn?

BrønnBrønner som gir drikkevann til mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet.

Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017. Her ble det satt tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, skal ikke registrere sin vannforsyning hos Mattilsynet.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

-Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet. Kommunene vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruk av arealer rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Registrér din brønn

Registreringen er gratis, og gjøres på mattilsynet.no. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119