Nyheter fra Ålesund kommune

Hva skal vi bruke penger på i 2019?

Skrevet .

 
Hør ordfører Eva Vinje Aurdal forklare hva vi skal bruke penger på innen kultur og oppvekst i 2019 og i årene som kommer i Ålesund.

I bystyrets møte 1. november ble budsjettet for 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtatt. Dette er et utdrag av hva som ble vedtatt innen kultur og oppvekst:

 


- Vi har en rykende fersk kulturplan i Ålesund som forteller oss hvordan vi skal nå visjonen vår om å bli det kulturelle midtpunktet mellom Bergen og Trondheim. Og derfor vedtok bystyret i forrige uke å styrke dette arbeidet i kulturavdelingen. Også vedtok vi veldig mange andre ting, som å øke festivalstøtta, og øke tilskuddet til lag og organisasjoner. Kultur er viktig. Det er viktig for byutvikling, det har med attraktivitet å gjøre, det betyr mye for den enkelte og det betyr mye for fellesskapet. Derfor gjør vi dette."

 

Dette ligger også inne i budsjettet:

Les mer om budsjettet for 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 på vår samleside.