Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hva skal vi bruke penger på i 2019?

 
Hør ordfører Eva Vinje Aurdal forklare hva vi skal bruke penger på innen kultur og oppvekst i 2019 og i årene som kommer i Ålesund.

I bystyrets møte 1. november ble budsjettet for 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtatt. Dette er et utdrag av hva som ble vedtatt innen kultur og oppvekst:

 


- Vi har en rykende fersk kulturplan i Ålesund som forteller oss hvordan vi skal nå visjonen vår om å bli det kulturelle midtpunktet mellom Bergen og Trondheim. Og derfor vedtok bystyret i forrige uke å styrke dette arbeidet i kulturavdelingen. Også vedtok vi veldig mange andre ting, som å øke festivalstøtta, og øke tilskuddet til lag og organisasjoner. Kultur er viktig. Det er viktig for byutvikling, det har med attraktivitet å gjøre, det betyr mye for den enkelte og det betyr mye for fellesskapet. Derfor gjør vi dette."

 

Dette ligger også inne i budsjettet:

  • Vedtok å få på plass livssynsnøytralt seremonirom på Avholdshjemmet.
  • Idrettshallene i kommunen skal være åpne for bruk i skoleferiene.
  • Alle 3. klassinger skal få frikort på svømmehallen.
  • Lagt inn oppstart av ny Hatlehol kirke i 2022.
  • Framskynde utvidelse av Emblem skole (2019) og Hessa skole (2020).
  • Øke vedlikehold av kommunale bygg.

Les mer om budsjettet for 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 på vår samleside.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119