Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Er du vår nye sykkelkoordinator?

Sykkelkoordinator nettsida collage

Har du kompetanse innen miljøvennlig transportplanlegging? Vil du planlegge og gjennomføre gang- og sykkelprosjekter. Søk innen 18.11.

I Ålesund er det et mål å få flere til å velge å gå og sykle. For å få dette til trenger vi en person med engasjement og kompetanse innen i miljøvennlig transportplanlegging, og som kan bidra til å planlegge og gjennomføre viktige gang- og sykkelprosjekter. Vi lyser derfor ut en 100% stilling som sykkelkoordinator/sykkelplanlegger. Kan denne personen være deg?

For å kunne gjennomføre kommuneplanens ambisiøse miljømål må kommunen jobbe målrettet for å øke andelen som går og sykler. I bypakke Ålesund er det planlagt flere tiltak for sykkeltilrettelegging.

SØK PÅ STILLING (Søknadsfrist er 18.11.18)

Arbeidsoppgaver

Som koordinator har du ansvaret for planlegging av et sammenhengende sykkelveinett, samt å jobbe med gjennomføring av konkrete tiltak i samarbeid med andre virksomheter/etater.

  • Du vil også få ansvar for utvikling av en sykkelstrategi og andre oppgaver knyttet til kommunens sykkelsatsing.
  • Du vil være en del av arbeidet med bypakke Ålesund og vil bli trukket inn i arbeidet med en samordnet areal- og transportplan for Ålesundregionen.
  • Du har ansvar for å sikre involvering av relevante aktører i sykkelplanarbeidet.
  • Stillingen vil organisatorisk legges til virksomhet for plan- og bygning, men vil være tett knyttet til arbeidet med bypakke Ålesund, og skal samarbeide med ulike avdelinger i organisasjonen. Det vil skje organisatoriske endringer i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing.

 

Kvalifikasjoner

Du bør ha høyere utdanning som sivilingeniør, planlegger, arkitekt eller lignende med kompetanse innen transportplanlegging og byutvikling.
Det er en fordel med erfaring fra detaljplanlegging og utbyggingsprosjekter.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person med bakgrunn innenfor miljøvennlig transportplanlegging, byutvikling og prosjektstyring.
Vi ønsker oss en samarbeidsorientert medarbeider som har gjennomføringskraft og er god på kommunikasjon og kontaktskaping.

Vi tilbyr

  • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
  • Lønn etter avtale.
  •  Fleksibel arbeidstid.
  •  Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring.
  •  Ålesund kommune er en IA-bedrift.


SØK PÅ STILLING (Søknadsfrist er 18.11.18)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119