Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Får flyktninger ut i arbeid og utdanning

Flyktningkonsulenter redigert IMG 9858 web

Ålesund er en av tre kommuner i landet med størst andel flyktninger ut i arbeid eller utdanning i 2017.

Virksomhet flyktning i Ålesund kommune har gjennom mange år hatt en tett og god oppfølging av den enkelte flyktning. I tillegg har vi et godt samarbeid med Voksenopplæringa og NAV i Ålesund. Foto fra venstre Åshild Marie Skårbrevik, Milla Luigina galic, Bernt Are Wiig (konstituert virksomhetsleder), Hilde Rødal og Catherine Yndestad.

 


- Flyktningkonsulentene har fokus på utdanning og arbeidsrettede løp som ofte kan gi varig arbeid til den enkelte flyktning. Samtidig ser vi at den enkelte flyktnings motivasjon for å lykkes er svært god. Alle ønsker seg ut i arbeid eller videre utdanning, og gjør en ekstra innsats for å nå målene sine, sier flyktningkonsulentene Hilde Rødal og Åshild Marie Skårbrevik (på bildet).


Ålesund er en av de kommunene som i mange år har hatt gode resultater på kvalifisering av flyktninger. I 2017 var det mange flyktninger som gikk ut i videre utdanning, mens i 2018 er det en større andel som går over i arbeid. Selv om flyktningene er ferdig med sine introduksjonsprogram blir de fulgt opp i flere år av flyktningkonsulentene.

 

Stor variasjon i kommunenes resultater

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har publisert tall som viser overgang til arbeid og utdanning rett etter endt introduksjonsprogram i 2017. Her får vi også de første resultatene for noen av de mange flyktningene som kom høsten 2015.

– Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Blant de flyktningene som ankom Norge fra og med høsten 2015 ser vi at resultatene ligger på samme nivå som for andre som avsluttet sitt program i 2017, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Her er noen av hovedfunnene fra Imdi sin undersøkelse: (Kilde Imdi)

Det var 6391 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2017. 25 prosent av deltakerne gikk direkte over i arbeid og 23 prosent til utdanning. Kjønn, alder og utdanningsnivå ved ankomst til Norge, har stor betydning for om du avslutter programmet i jobb eller utdanning. Er du mann, er ung og har utdanning, er sjansene gode for å lykkes.


Faktaark Introduksjonsprogrammet 2017 vedlegg1 web

På illustrasjonen står det:
Nesten 5 av 10 deltakerer er i arbeid eller utdanning etter endt program nasjonalt. Akershus, Oslo og østfold er fylker med størst andel deltakere som går rett over i arbeid eller utdanning etter endt program. Rælingen, ålesund og Tynset er kommuner med størst andel deltakere som går rett over i arbeid eller utdanning etter endt program. Deltakerne kommer hovedsakelig fra Eritrea, Syria, Somalia og Afghanistan.


Kvinner versus menn

 

Faktaark Introduksjonsprogrammet 2017 vedlegg2 web 34% av alle kvinner er i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. 55% av alle menn er i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. 70% av de som deltok i programmet i 2017 er mellom 18-35 år.

 

Les mer på Imdi sine nettsider om resultatene.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119