Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vi tilbyr hospitering til helsepersonell

Nadia Bouhafs er sykepleier og står ved Molja i ÅlesundÅlesund tilbyr hospitering til helsepersonell i alle landets kommuner innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Ønsker du å øke din kompetanse?

Hospiteringsprosjektet  er for helsepersonell som ønsker å tilegne seg kunnskap om, og erfaring i, hvordan lindrende behandling i sykehjem kan praktiseres.

Målsettinger med hospiteringsprosjektet er:
Å tilby undervisning som bidrar til å øke kvaliteten på den helsehjelp som blir gitt til palliative pasienter og deres pårørende i sykehjem og i hjemmebasert omsorg.

  • Du får kunnskap om ulike verktøy og prosedyrer som brukes innen lindrende behandling og om sorg ved livets slutt. 
  • Du får innblikk i kommunikasjon i det sårbare, etisk refleksjon og utfordringer som en møter innen lindrende behandling. 
  • Du får innblikk i organisering og samhandling med vektlegging på pasientforløp i Ålesund kommune.

Lindrende enhet, Blindheim omsorgssenter har mottatt midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennom kommunalt kompetanse og innovasjons tilskudd for 2017. Hospiteringsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal og Ålesund sjukehus.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med  Blindheim omsorgssenter, Lindrende enhet.

Kontaktpersoner er avdelingssykepleier Liv Sunde Braaten  Tlf.: 70 16 41 35, e-post  

Prosjektleder Søgni Margrete Grøndal, tlf. 70 16 41 00, e-post

Les mer om Blindheim omsorgssenter og hospitering på vår nettside.

 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119