Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nytt kjøremønster på Kverve

Nytt kjøremønster Kverve

Krysset på Kverve skal byttes ut med rundkjøring og fra onsdag 5. september blir det nytt kjøremønster.

Onsdag 5. september blir vegen mellom Ålesundstunnelene lagt om for å bygge rundkjøring. Da kan du ikke lenger kjøre rett fram mellom tunnelene, men må i stedet kjøre i en «hestesko». Omkjøringen blir skiltet og vil vare fram til den nye rundkjøringen står ferdig i desember.

- Vi ber om at trafikantene senker farten, følger skiltingen og viser hensyn til arbeiderne, oppfordrer prosjektleder i Statens Vegvesen, Ole Kristian Birkeland.

Flytter busstopp

Dagens busstopp ved inngangen til tunnelen blir flyttet. Det nye busstoppet ligger ca. 200 meter fra det gamle. Det vil være samme busstopp for begge retninger med bussen.

Ny oppstilling for kolonnekjøring

Mellom kl. 20 og 06 når det er arbeid i Ålesundstunnelene blir det oppstilling for kolonnekjøring langs den nye omkjøringsvegen.

Bedre framkommelighet og sikkerhet

Krysset på Kverve er uoversiktlig, det er mye trafikk og farten er høy. Det gjør krysset utsatt for ulykker og det kan være vanskelig å komme seg inn på riksvegen når det er mye trafikk. Med en rundkjøring blir det enklere å avvikle trafikken, også når Ålesundstunnelene blir stengt.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119