Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Du er ikke alene

Rosa blomster på berg 2Sunnmøre krisesenter er gratis og døgnåpent for barn, kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 


Krisesentertilbudet har tilbud om dagtilbud – samtaler, råd og veiledning.

I tillegg gis det tilbud om døgnopphold for akutte situasjoner ut fra et beskyttelsesbehov. Døgntilbudet gjelder for kortere perioder.

Ta kontakt med Sunnmøre krisesenter avd. menn og barn på den døgnåpne krisesentertelefonen 907 07 433 eller besøk hjemmesiden http://www.krisesenter-sunnmore.no/ for nærmere informasjon.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119