Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tilskudd til frivillig virksomhet

Foto Molja krediteres ÅlesundHavnevesenOrganisasjoner kan nå søke om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til blant annet manfold og folkehelsearbeid. Fristen er lørdag 1. september.

Foto: Molja - Ålesund Havnevesen

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som deler ut prosjektmidlene. Formålet er å styrke grunnlaget for videreutviklinga av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet.

Hvem kan søke?

Regionale frivillige organisasjonar, kommuner og ildsjeler i Møre og Romsdal kan søke om tilskuddet.

hva kan det søkes tilskudd til?

Enkelttiltak eller prosjekt som i hovedregelen omfatter aktivitet/har betydning for minst 5 kommuner i fylket, eller som er av interesse for store deler eller hele fylket.

Avgrensing

Ordninga gjelder ikke for:

  • Politisk virksomhet
  • Humanitær virksomhet
  • Trosamfunn
  • Studiereiser inn/utland
  • Organisasjonar som samler inn og viderefordeler midlene.
  • Virskomheten/institusjoner som får tilskudd etter avtale mellom fylkeskommunen og andre offentlige instansar

hvordan søke?

Elektronisk søknadsskjema skal brukes. Søknadsskjema finn du på fylkeskommunen sin hjemmeside i lag med rapporteringsskjema.

Søknadsfrist: 1. september 2018

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119