Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal du på stranda?

strandsoneFlere steder tråkker badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket om ei bra badestrand i sommervarmen. Husk derfor plikten din som badegjest.

Utmark som skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær kan benyttes ganske fritt av deg ute på tur. På innmark er det flere restriksjoner, og adgangen er sterkt begrenset. Med lite avling flere steder er det nå viktig å la innmarka få stå så uberørt som mulig. Slik som all dyrket jord som eng og åker, men også kulturbeite og skogplantefelt.

Ta vare på innmarka

Pliktene og begrensningene er der rett og slett for at vi ikke skal skade naturen eller naturgrunnlaget, dette står i Friluftsloven. For alle kan ferdes til fots på privat vei og tydelig anlagt sti, som ligger i innmark på vei til stranda, men det er ikke adgang til innmarka mellom 30. april og 14. oktober.

Innmark omfatter også flere andre typer areal, noe som innebærer at du heller ikke uten videre kan gå over hustomter, hyttetomter, hager eller parker, eller inngjerdede arealer for å nevne noe. Skader eller ulemper for grunneieren er også en vesentlighet i denne vurderingen.

Inne på Miljødirektoratet sin hjemmeside kan du finne ofte stilte spørsmål om allmannsretten.

Vi minner også om at hvis du kjører til stranda må bilen ikke parkeres slik at veier blir blokkert, av hensyn til både grunneiere og nødetater.

Så oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg – ta med søppelet hjem!

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119