Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Logo Dinutvei.noVald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finst.

Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Svært alvorleg

Vald i nære relasjoner og voldtekt er ein av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringar. Vald i nære relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i
Norge. Konsekvensane av valden er alvorlege og kan skape store ringvirkninger - både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Nettportal

Dinutvei.no gjev oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. På dinutvei.no finn du også informasjon, fagstoff og ei spørsmåls- og svarteneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Hjelp å få

Vegvisaren gjev oversikt og informasjon til utsette for vald, overgrep og valdtekt, pårørande og bekymra, dei som utøver vald og til fagpersonar.

Førebygg vald

Dinutvei.noer utvikla av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet, og er ein del av innsatsen frå regjeringa for å førebyggje vald i nære relasjonar.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119