Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Er du den vi søker etter?

Foto Marit Brunstad Ledig stilling VAR web

Ålesund kommune har seks ledige stillinger hos Vann, avløp og renovasjon. Er du vår nye avdelingsingeniør, sivilingeniør konsulent, eller prosjektleder? Se alle stillinger og søk nå!

 

 

Avdelingsingeniør - team plan og utbygging

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Prosjektering av vei, vann- og avløpsanlegg
 • Prosjekt- og byggeledelse og oppfølging av eksterne konsulenter
 • Oppfølging, veiledning og gjennomføring av prosjekt med utbyggere og private
 • Bidra til å øke fornyingstakten av VA-infrastruktur
 • Saksbehandling

Les mer og søk på stilling

Avdelingsingeniør - team plan og utbygging -
tre års engasjement (Mulighet for fast)

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Prosjektering av vei, vann- og avløpsanlegg
 • Prosjekt- og byggeledelse og oppfølging av eksterne konsulenter
 • Oppfølging, veiledning og gjennomføring av prosjekt med utbyggere og private
 • Bidra til å øke fornyingstakten av VA-infrastruktur
 • Saksbehandling

Les mer og søk på stilling

 

Avdelingsingeniør - vannforsyning

En av våre avdelingsingeniører har fått endret stilling og vi søker nå hans erstatter. Som avdelingsingeniør – vannforsyning vil du få en viktig rolle med koordinering av driftsoppgaver innen vannproduksjon og vanndistribusjon i kommunen.

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Oppgaver innen drift og vedlikehold av kommunens vannbehandlingsanlegg- og ledningsnett
 • Koordinering av driftsoppgaver innen vannproduksjon og vanndistribusjon
 • Samarbeid og deltagelse på nyanlegg og rehabilitering sammen med utbyggingsavdelingen
 • Uttalelser til utbyggingsplaner

Les mer og søk på stilling

 

Konsulent - kommunale gebyr, vann og avløp

Vår konsulent for kommunale gebyrer for vann av avløp skal, etter mange år i kommunen, pensjoneres. Vi søker derfor en person, med god IT- og økonomisk forståelse, som vil få overordnet forvaltningsansvar for det vesentlige av inntektsgrunnlaget for VAR-virksomheten, gebyrinntekter på ca. 200 millioner kroner.

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Overordnet forvaltning av grunnlaget for gebyr for vann og avløp
 • Administratoransvar, ajourføring og optimalisering av database for gebyr
 • Utsendelse av gebyr via regnskapsavdeling
 • Saksbehandling

Les mer og søk på stilling

Prosjektleder - Nytt avløpsrenseanlegg

Ålesund bystyre har gjort endelig vedtak om å gå videre med Sula kommune om etablering av et felles avløpsrenseanlegg på Kvasneset. I den forbinde skal Ålesund kommune ansette prosjektleder til en fast og nyopprettet stilling i virksomhet for Vann, avløp og renovasjon. Prosjektleder vil få prosjektansvaret for et av de største kommunale byggeprosjektene mellom Bergen og Trondheim. Vi søker derfor en erfaren og høyt motivert prosjektleder med tydelige leder- og kommunikasjonsegenskaper.

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse og gjennomføring av nytt felles avløpsrenseanlegg på Kvasneset på Sula
 • Prosjektledelse av andre, større utskiftnings- og fornyingsprosjekt i tilknytning til nytt avløpsanlegg
 • Nye prosjekter vil bli tillagt ved ferdigstilling av prosjekt
 • Håndtering av kommunikasjon og informasjonsdeling i relevante fora
 • Saksbehandling

Les mer og søk på stilling

Sivilingeniør/Avdelingsingeniør

Virksomhet for vann, avløp og renovasjon ønsker å styrke kompetansen ved å ansette ingeniør med tung formalkompetanse som vil ha ansvar for å følge opp utbyggingsavtaler og tekniske anlegg innenfor veg, vann og avløp.

Vi søker deg som har høyere teknisk utdannelse, fortrinnsvis sivilingeniør, innen VA eller kommunalteknikk og har erfaring med prosjektledelse innen VA-faget.

Stillingens hovedoppgaver vil være:

 • Oppfølging av utbyggingsprosjekter og tilhørende avtaler innenfor veg, vann og avløp
 • Koordinering av samordningsprosjekter med andre etater eksternt og internt
 • Økonomioppfølging av prosjekter
 • Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 • Forvaltningsoppgaver

Les mer og søk på stilling

 

Søk på stilling

Alle stillinger har søknadsfrist 31. august 2018. Ålesund kommune bruker rekrutteringsfirmaet YAPRIL til å rekruttere ansatte til disse stillingene. Alle søknader skal sendes via deres søknadsskjema, følg lenkene til hver stilling, eller se YAPRIL sin samleside for disse stillingene.

Om oss

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har over 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) er en av Ålesund kommunes største virksomheter med over 80 ansatte. Virksomheten har totalansvar for planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsledninger for anlegg. Virksomheten sørger for tilstrekkelig og sikker vannforsyning og miljømessig riktig avløpshåndtering. Disse tjenestene finansieres gjennom kommunale vann- og avløpsgebyr etter prinsippet om selvkost.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119