Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal du flytte på hybel for å studere?

 NTNU foto NTNU Ålesund

Mellom 5000 og 10 000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin. Her er noen gode råd for deg som skal flytte på hybel.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at 18,3 prosent bor i en bolig uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes, og at 24 prosent av studentene svarer at de kun har én rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere.

Dårlig brannsikkerhet?

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg avdekker også at så mye som halvparten (51 prosent) av studentene som leier bolig privat sammen med andre ikke har fått instruksjoner om brannsikkerheten av utleier. Ålesund Brannvesen ønsker at studentene blir mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i.

Til høsten er det mange tusen som står i boligkø og det gjør at det dukker opp mange kreative utleiere som ser sitt snitt til å tjene gode penger på studenter som trenger husly. Da er det viktig at studentene selv er litt kritiske i forhold til hva de flytter inn i, for eksempel om det er en godkjent bopel eller ikke. Da tenker vi først og fremst på kjellerleiligheter, loftsleiligheter i villaer også videre, som kanskje har blitt bygget om uten at det har blitt søkt om det og derfor heller ikke har blitt utredet og utstyrt slik de skal.

Ålesund brannvesen får lite bekymringsmeldinger som går på ulovlige boforhold av en eller annen karakter. Men vi tror brannvesenet ikke ser de værste, og oppfordrer derfor studenter og publikum til å ta kontakt gjennom for å melde fra om bekymringsverdige boforhold.


Hva bør man se etter når man er på visning med tanke på brannsikkerhet?

Først og fremst er det viktig å se etter:

1: at det er nok rømningsveier
2: om det finnes røykvarsler(e) i hybelen eller leiligheten og om de fungerer
3: om du har tilgang på slokkeutstyr

Dette er de tre punktene som skal være på plass og som indikerer at ting er tilfredsstillende i forhold til kravene om brannsikkerhet. Er du i tvil om hybelen/leiligheten du leier i Ålesund er godkjent til utleige kan du ta kontakt med Plan og bygning v/Ålesund kommune.

Les mer om brannsikkerhet:

Se nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet: 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119