Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet delte ut 420 000 kroner

Formannskapet 17.04 (Arkivfoto)

I formannskapets møte 19. juni ble det delt ut årets festivalstøtte på 420 000 kroner. Mest fikk Den Norske Matfestivalen og Ålesund båtfestival med 100.000 kroner hver i støtte.

I budsjettet for 2018 er det avsatt 422.000 kroner til festivalstøtte. Ved søknadsfristen 19. mai var det kommet inn åtte søknader og rådmannen innstilte på å fordele 420.000 kroner. Formålet med å gi støtte er å gjøre kunst og kulturuttrykk tilgjengelig for alle og fremme produksjon og formidlingen av kultur med høy kvalitet.

 

Disse fikk festivalstøtte i 2018

 

Søker  Tiltak Søknadssum Vedtak
Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS Festivalstøtte 200 000 100 000
Ålesund båtfestival festivalstøtte 250 000 100 000
Leikivalen Festivalstøtte 50 000* 40 000
Ålesund Kammermusikkfestival Festivalstøtte 50 000 50 000
Ålesund Standupfestival Festivalsøtte * 30 000
West Nordic International Filmfestival Festivalstøtte * 50 000
Aggregat Moving, festivalstøtte 60 000 50 000
Totalt     420 000

 

 *Vi gjør oppmerksom på at ikke alle søkere har definert et søknadsbeløp, og søknadsssummene er derfor antatt ut i fra oppsett av budsjett der det har vært mulig. Se utfyllende informasjon i saksdokumentene.

 

Saksdokumenter på nett

Det var flere saker som ble behandlet i dagens møte, blant annet regler for jaktrett, barnevernstjenester for Sandøy kommune og budsjettrammer for 2019.  Alle saksdokumenter er tilgjengelig på nett og protokollen fra møtet med alle vedtak legges ut så raskt den er ferdig. Du finner de under Politikk-Møtekalender og velg Formannskapet og datoen 19. juni.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119