Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ålesunds første torghage

Kiperviktorget sommer2018 visjonDet blir storforandringer for Kiperviktorget i sommer når vi og Bypatrioten Ålesund samarbeider og etablerer en midlertidig torghage fra juni til september!

Lørdag 23. juni skal torghagen åpnes. Følg arbeidet på Facebook.

Sommeren 2018 vil Ålesund kommune sammen med Bypatrioten og andre samarbeidspartnere oppfordre til bruk av- og aktivitet på Kiperviktorget. Ved å etablere en midlertidig torghage fra juni til september håper vi flere vil se mulighetene som følger med et fleksibelt og kreativt byrom.

Et levende bytorg

Ålesund er en by der vær og klima setter en effektiv stopper for torghandel og aktiviteter i vintermånedene. Dette prosjektet er derfor en test på om man kan gjøre mer ut av de månedene da vi Sunnmøringer faktisk oppholder oss utendørs.

-Vi har tall som viser at det hver eneste dag er 3500 personer som oppholder seg i området ved Kiperviktorget, forteller Linn Kristine Kvammen som er prosjektkoordinator i plan og bygning.

- Det vi imidlertid observerte var at kun en tredjedel stoppet opp. Vi håper at «Torghagen» kan bidra til at enda flere nå vil velge å bruke dette byrommet, sier hun og ser frem til ny telling etter at prosjektet er ferdigstilt.

- Ved å tilrettelegge for både nye og gamle funksjoner på torget tror vi prosjektet vil ha en gjensidig positiv ringvirkning både for det permanente næringslivet i området, men også for torghandlere og folk i byen, sier Kvammen.

Torghagen vil ved hjelp av enkle moduler tilrettelegge for opphold og aktivitet på et ellers utdatert torg. Europaller og plantekasser har blitt satt sammen til ulike kombinasjoner med benker og innslag av grønne elementer. Disse er strategisk plassert midt på torget for å etablere ulike soner, men uten å begrense arealet langs sidene som fortsatt kan brukes til torghandel. Ved å etablere sitteplasser og områder dedikert til opphold og kreativ utfoldelse tror vi byrommet vil kunne effektiviseres og være attraktivt for en større brukergruppe enn i dag.

Spleiselag

- Finansiert med sponsormidler fra næringslivet synes vi dette er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid som i lang tid har vært et gjennomgående tema på konferanser som The North West og sentrumsutviklingsdebatten i Ålesund, sier Kvammen.

- Vi har en by fylt med bedrifter og privatpersoner som gjerne sier ja til å ta i et tak. Det handler mest om at det blir lagt til rette for at de faktisk kan involvere seg. Når Ålesund kommune, ved planavdelingen, sa ja og satte seg i førersetet, ble dette raskt en realitet, sier Klemetsen som kan opplyse om at byggingen starter allerede neste uke.

- Vi har et budsjett på ca. 300.000 kroner i reelle utgifter som vi takket være sponsorer har greid å dekke inn. Skulle vi ha telt dugnadstimer og tatt med de reduserte prisene vi har fått når vi har handlet lokalt ville de det trolig ha kommet på det dobbelte, sier Klemetsen som sammen med sitt team i Bypatrioten ble tidelt 150.000 kroner i TEFT-midler fra Sparebanken Møre, nettopp fordi dette prosjektet er ment å gjøre Ålesund by til en enda mer attraktiv plass å bo, være og komme til.

-Listen over alle som har bidratt her er lang, men vi gi en helt spesiell takk til «Byen som regional motor», Sparebanken Møre, Årim, Ålesundregionens Havnevesen, Maxbo, Blomster Gården, Halvorsen Servicepartner, Nørve Transport, Megaflis, Hamre Transport og Reklameprint, sier de.

Hjelp oss å ta vare på prosjektet.

- Vi håper at byens befolkning vil ta eierskap til den nye væreplassen og hjelpe oss med å ta godt vare på prosjektet. Vi er nødt å ha tillit til at folk vil behandle det godt. Ikke bare på dagtid, men også om nettene. Vi skal sette opp en egen, og helt unik, installasjon der folk kan hjelpe oss med å kildesortere søppel, så nå må vi vise hva vi er gode for alle mann, sier Klemetsen og Kvammen som gleder seg til byggestart.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119