Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Lite mikroplast i drikkevannet i Ålesund

BrusdalsvatnetNorsk Vann har undersøkt 24 vannverk i Norge. Brusdalsvatnet er ett av dem og viser at det er lite mikroplast i drikkevannet vårt.

David Mertching, konstituert teamleder på vann, forklarer at det her er snakk om veldig små partikler - med en størrelse mellom 5 mm og 0,001 mm.

Det er tatt prøver på tre steder. I selve Brusdalsvatnet, prøver av rent vann etter rensing og prøver ute i nettet.

– Resultatene er gledelig i den forstand at vi finner svært lite mikroplast i både råvann og og behandla vann. Både i Brusdalsvatnet, i etterbehandling og ute hos abonnentene, sier Bjørn Skulstad, leder for VAR i Ålesund kommune.

Folkehelseinstituttet har gjort en helsemessig vurdering av resultatene.

– Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet til Nors Vann.

Vannkilden vår Brusdalsvatnet

Visste du at Ålesund vannverk forsyner ca. 50.000 innbyggere i kommunene Ålesund og Sula, i tillegg til å stille reservevannkilde for Giske kommune?

Les gjerne mer om det vannkilden vår her på hjemmesiden.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119