Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vannet er vår felles ressurs

 shutterstock 141674512 vann

Hva kan du gjøre for å bruke mindre vann? Langvarig tørt vær fører naturlig nok til økt vannforbruk. Vi ber alle innbyggere om å være fornuftig med vannforbruket sitt.

Å bruke mindre vann vil gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann. Alle husholdninger og næringer kan bidra, og dette handler også om å ha et bevisst forhold til å ikke sløse med det verdifulle vannet vi har.  Ved å ha et bevisst forhold til vannforbruket, kan man også redusere egne utgifter til både strøm og vann i husholdningen (redusert vanngebyr gjelder dersom man har installert vannmåler og blir fakturert i forhold til hva man reelt bruker.)


Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte lavere strømforbruk - i husholdningene:

 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Reparer dryppende vannkraner
 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Installer vannsparende toaletter
 • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
 • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den
 • utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119