Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Fem byregioner samlet i Ålesund

Fem byregioner i Ålesund 250518Nettverket for nye byvekstavtaler var i dag samlet i Ålesund. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar var på plass, samt ordførere, fylkesordførere og andre sentrale politikere i de fem byområdene.

Det er byområdene Arendal-Grimstad, Ålesundregionen, Vestfoldbyen, Haugesund og Bodø som har etablert et politisk nettverk. Nettverket har invitert statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, til samlingen.

Han vil innlede om de mellomstore byene som fyrtårn for klima- og miljø. Videre vil Hilde Bøkestad, tidligere byplansjef i Trondheim, nå kommunalsjef i Larvik, snakke om hvorfor staten bør satse på byvekstavtaler for de mellomstore byene.

Ønsker komme inn i statlig ordning med byvekstavtaler

Målet med nettverket er å komme med i den statlige ordningen med byvekstavtaler i neste NTP. slik at byområdene kan jobbe målrettet med å skape levende og attraktive byregioner hvor flere reiser kollektivt, sykler og går.

En byvekstavtale er nemlig en forpliktende avtale mellom staten og en byregion, som innebærer at staten bidrar til å finansiere viktige tiltak i byregionen, samtidig som byområdet forplikte seg til å jobbe for arealbruk og transportløsninger som gir god framkommelighet og godt bymiljø.

Møte Byregionene i Ålesund 250518

De fem byområdene har en befolkningsstørrelse og vekst som er sammenlignbar med flere av de byområdene som er i posisjon til å forhandle frem byvekstavtale i gjeldende NTP. Byvekstavtalene er et av statens viktigste virkemidler for å nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. De fem byområder ønsker forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommuner.


- Det er avgjørende for at nasjonen skal innfri de forpliktelser som ligger i Parisavtalen om store klimakutt innen 2030. Dersom vi ikke lykkes i dette de nærmeste årene, vil det etter hvert bli svært ressurskrevende for samfunnet som helhet å løse de utfordringene som blant annet økt trafikkvekst vil skape, sier varaordfører i Ålesund, Tore Johan Øvstebø.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119