Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hvem har vikeplikt i Hessafjordvegen?

Oversikt Hessafjordvegen mot SukkertoppenHessafjordvegen er ikke skiltet som forkjørsveg, men en vei hvor vikeplikt fra høyre gjelder. Derfor vil vi gjerne minne deg på vikepliktsreglene, spesielt i krysset med Hessafjordvegen og Solsidevegen.

Foto: Jarle Osen - be om tilltaelse før bruk.

Til tider kan det herske tvil om hvem som har vikeplikt for hvem når trafikanter møtes i krysset med Hessafjordvegen og Solsidevegen.

Kort fortalt, kommer du kjørende på Hessafjordvegen har du vikeplikt for andre trafikanter som kommer fra din høyre – «høyreregelen». For eksempel fra Solsidevegen og ned Skusetmarka.

 Oversikt kryss Hessafjordvegen Solsidevegen osv


Til deg som kjører

Vi oppmuntrer deg som kjørende på Hessafjordvegen og Solsidevegen å være obs for andre kjørende, syklende og spesielt gående.

Kommer du også fra parkeringsplassen ved Gnist barnehage Hessa har du også vikeplikt for andre trafikanter.

Ved utkjøring fra Solsidevegen og andre vegen krysser du i tillegg et overgangsfelt som ikke er oppmerket eller skiltet. Mange gående er barn og ikke nødvendigvis observant på at det plutselig kan komme biler. Vis derfor hensyn.

Kampanje om å huske vikeplikten

Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelstuvalg har lenge vært opptatt av forbedring av trafikksituasjonen på Hessa. Som en del av dette har kommunen utarbeidet en kommunikasjonskampanje for å øke fokus på vikeplikt i Hessafjordvegen.

Materiell som i brosjyrer og plakater er derfor hengt opp i ytre bydel for å spre budskapet om at vi skal kjøre forsiktig og forsvalig.

Bor du på Hessa eller i Skarbøvika og har ikke mottatt brosjyren? Her kan du se brosjyren digitalt.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119