Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal ha idéverksted om Brosundtunnelen

tom planavdelingenI samarbeid med Norconsult er kommunen i gang med å utarbeide planprogrammet for Brosundtunnelen. Private, offentlige og andre aktører skal 31. mai diskutere og komme med forslag til løsninger.


Norconsult og Ålesund kommune er nå i fasen for innhenting av grunnlag og kunnskap. Før forslaget til planprogram er klart og kan sendes ut på høring er det viktig at vi har et så godt faktagrunnlag som mulig.

- Det er derfor viktig at vi i en tidlig fase kan diskutere fritt og åpent om ulike løsninger og mulige problemstillinger, forteller prosjektleder og planlegger i kommunen, Tom Rian.

Til idéverkstedet 31. mai er det invitert inn flere aktører, som for eksempel blålysetatene, regionale myndigheter, forskjellige utbyggere, kollektivselskapene, ulike lokale og regionale aktører med flere.

- Sammen håper vi på gode råd og innspill og ikke minst få innblikk i problemstillinger som vi ikke er klar over. Dette muliggjør at vi får et godt grunnlag for arbeidet videre med trafikksimuleringer, siling av alternativer og planprogrammet. Og ikke minst at grunnlaget er forankret og åpent for alle.Ønsker medvirkning

- Før planprogrammet er klart ønsker vi at flest mulig skal få et innblikk i prosessen og status for arbeidet som gjøres. Det er viktig at man blir klar over hvilke premisser man jobber under og hvilke sikkerhetskrav som stilles til et slikt tunnelprosjekt. Denne informasjonen er viktig å nå ut med og blant annet derfor er innbyggerne også godt representert gjennom sine folkevalgte, bydelsutvalg og plan- og bygningsutvalget (PBU), sier Rian.Når planprogrammet er klart sendes det ut på høring og fastsettes av bystyret. Deretter går man i gang med reguleringsplanen som vil være klar i løpet av ett til to år etter et fastsatt planprogram, forteller Rian.

22. mars 2018 vedtok et enstemmig bystyre i Ålesund at Brosundtunnelen skal være med i fase 1 av Bypakke Ålesund. Brosundtunnelen er tenkt å gå mellom Ysteneset og Skutvika.

pdfSe lista over de inviterte aktørene.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119