Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Status for Posthuskrysset

Posthuskrysset mars 2017 2Siden før påske har dette krysset vært en anleggsplass. Nå er ny kum på plass og vannrør oppgradert. Litt arbeid gjenstår og prosjektleder ser for seg en gjenåpning i begynnelsen av juni.

Det skal i første omgang skiftes noen korte ledningsstrekk for avløp opp over Korsegata. I denne perioden blir sperringen også flyttet noen meter nordover. Så står det igjen å skifte ut en vannledning fra 1904 mellom Posthuskrysset og Sparebanken Møre, og gjøre klart for terrorsperrene, forteller Karsten Almås i vann, avløp og renovasjon i kommunen.

- Når selve pullertene er montert blir det klart for reasfaltering og gjenåpning av trafikken, forhåpentlig første eller andre uka i juni.
Han forklarer videre at det blir punktgraving og innvendig rehabilitering av vannledningen.

- Dessverre litt avstengt trafikk i en kort periode. Men det er laget en god plan som gi best mulig flyt for både bilister og fotgjengere.

en positiv effekt

Almås forteller at det er flere som også har gitt tilbakemelding og skryt for trafikkløsningen i krysset.

- I tillegg har den nye kummen også gitt svært positive resultat på kapasiteten i ledningsnettet og for renseanlegget på Aspøya.

Fortsatt endret kjøremønster

Det er Korsegata og Keiser Wilhelmsgate som fortsatt skal være stengt for gjennomkjøring. Fra Sjøgata går vestgående trafikk over første rabatten og inn i venstre kjørefelt, før den krysser rabatten i Keiser Wilhelmsgate rett før busstoppet.

Østgående trafikk blir ledet over i utkjøringsfilen fra rutebilstasjonen. Dette skjer 30 til 40 meter etter busskuret på sørsiden. Se nærmere på kjøremønsteret i kartet under.

Kart stengt Posthuskryss mars 2018

Endring i bussavganger

Ekspressen 631/632 kjører til Rådhuset i steden for til Dronning Sonjas plass.

Reisende som skal videre mot Hessa, må gå fra Rådhuset til Dronning Sonjas plass og ta 606 derfra.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119